Pardubické
Zelenenoviny.cz

Chrudim rozdává kompostéry

16.4.2018 | Chrudim

Město Chrudim odstartovalo již druhou vlnu na podporu domácího kompostování. Od dubna opět rozdává celkem 1 500 kusů kompostérů, které zdarma zapůjčí každému občanu Chrudimi a okolí.


Již v roce 2016 se město zapojilo do Operačního programu životního prostředí, konkrétně do projektu Podpora domácího kompostování města Chrudim. V rámci toho nabízí všem občanům katastrálního území Chrudim, Topol, Medlešice, Vestec a Vlčnov u Chrudimi možnost zapůjčení kompostéru na dobu dvou let.

Podmínkou je krom umístění kompostéru na vlastním či pronajatém pozemku i podepsání smlouvy o výpůjčce a následném darování. Předmětem smlouvy je závazek zájemce, že bude minimálně po dobu udržitelnosti využívat kompostér k účelům, které jsou rovněž uvedeny ve smlouvě, tj. ke kompostování biologicky rozložitelného odpadu.  

Zájemce je povinen uvést místo, kde bude kompostér umístěn a povolaný zástupce může kdykoliv v období stanovených dvou let zkontrolovat, že se zde nádoba opravdu nachází. Pokud nebudou porušeny podmínky stanovené ve smlouvě, přechází po uplynutí dvouleté lhůty kompostér automaticky vlastníkovi či nájemci pozemku, se kterým byla podepsána smlouva. Pro všechny zájemce město připravilo i brožury a videa o tom, jakým způsobem efektivně kompostovat.

V případě zájmu vyplňte elektronickou žádost, kterou spolu s podrobnějšími informacemi naleznete na oficiálních stránkách města Chrudim.

 

Zdroj: http://www.chrudim.eu/zaujal-vas-komposter-na-zahrade-vaseho-souseda/d-7895

http://www.chrudim.eu/vlastnite-pozemek-v-chrudimi-nebo-ho-mate-pronajaty-a-hodi-se-vam-komposter-nevahejte-a-prihlaste-se-o-nej/d-7438

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Reklama: