Pardubické
Zelenenoviny.cz

Zelenou cestu městem Svitavy neustále vylepšují

26.6.2024 | Svitavy

Zahrady sv. Vincence z Pauly ve Svitavách se nachází v areálu bývalého kláštera Milosrdných sester sv. Vincence z Pauly. Byly pro veřejnost otevřeny v červnu 2021 a jsou založeny jako spojující prvek tzv. Zelené cesty městem mezi parkem Jana Palacha a středem třídy T. G. Masaryka, budoucím korzem a odpočinkovou zónou. Některé jejich proměny jsou již hotové, jiné město teprve plánuje.


Zahrady Sv. Vincence z Pauly prochází v posledních letech velkou proměnou. Jejich dominantou se stal velký dřevěný altán, který je od jara do podzimu obklopený rozkvetlými květinami. Altán je využíván nejen jako úkryt před slunečními paprsky, je také ideálním místem pro pořádání menších kulturních či společenských akcí. Budoucí novomanželé ho navíc mohou využít pro svůj svatební obřad.  

 

V loňském roce došlo ke zbourání nevzhledné zdi, směrem k hlavní silnici, kterou nahradila nízká kamenná zídka. V letošním roce nad ní dochází k úpravě zeleně, v podobě nižších keřů a trvalek.

 

Další bourací práce se týkají zdi směrem k budově základní školy a současného kontejnerového přístřešku, který bude nahrazen novým. Po zarovnání terénu dojde v místě k výsadbě keřů. Zahrady tak budou nově přístupné přímo od základní školy, čehož zajisté využijí především žáci. Dojde také k rekonstrukci příjezdové cesty.

 

V příštím roce je naplánovaná další etapa úprav. Po jejím dokončení se do zahrad bude dát vstoupit také od budovy městského úřadu v ulici Dvořákova. Počítá se s menší úpravou ovocného sadu a zhotovením dalších cestiček.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Město Svitavy

Foto: tamtéž

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí: