Pardubické
Zelenenoviny.cz

Chrudimáci vytřídili za loňský rok 907 kg použitých baterií

13.3.2023 | Chrudim

Město Chrudim získalo osvědčení o přínosu pro životní prostředí od společnosti Ecobat, s. r. o., oprávněné MŽP k provozování kolektivního systému zpětného odběru baterií a akumulátorů. 


Každá vytříděná baterie se počítá. Každý máme možnost volby chovat se zodpovědně a dát použitým bateriím šanci na druhý život, nebo to prostě neřešit.Technické služby Chrudim odevzdaly v roce 2022 ke zpětnému odběru a následné recyklaci celkem 907 kg použitých baterií. Z tohoto množství bylo recyklací získáno 680 kg druhotných surovin, které budou opětovně využity při výrobě nových produktů.


Jak uvádí město ve své zprávě a poděkování občanům: "Tím, že jste se na všech našich sběrných místech zapojili do sběru monočlánků a baterií, pomáháte přírodě hned dvakrát. Umožnili jste, že z vybraných baterií prostřednictvím recyklace získáváme kovonosné suroviny, a tím šetříme zdroje nerostných surovin."


Zároveň tyto baterie neskončily v běžné popelnici. Z popelnic by putovaly na skládky, kde by se u nich uvolňovaly škodlivé látky, včetně těžkých kovů, znečisťující půdu, podzemní a povrchové vody i ovzduší.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Město Chrudim - facebook

Ilustrační foto: Pixabay

 

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Co se dělá pro životní prostředí: