Pardubické
Zelenenoviny.cz

Pardubický kraj vybuduje trvalé zábrany na ochranu obojživelníků v Přívratu

2.2.2018 | Pardubice

Rada Pardubického kraje schválila na pondělním jednání zahájení výběrového řízení na výstavbu trvalých zábran, které ochrání obojživelníky v mimořádně důležité lokalitě Přívrat nedaleko České Třebové. Jarní migrace je totiž pro žáby a čolky velkým rizikem, protože vzhledem k nutnosti překonat často rušné komunikace hrozí jejich úmrtí.


Kraj proto pokračuje v přípravě opatření v podobě trvalých zábran, které tyto obojživelníky ochrání před rizikem silničního provozu. Celková předpokládaná hodnota opatření na pátém úseku trasy činí 3,2 milionu korun včetně DPH.

„V průběhu roku 2016 jsem se seznámil se situací, kdy dobrovolníci každé jaro instalují provizorní zábrany, odchytávají chráněné a často vzácné obojživelníky do nádob a přenášejí je přes silnici, což je velmi náročné nejen finančně, ale také personálně. Od počátku jsme se zavázali k tomu, že najdeme trvalé řešení ve formě stabilních zábran, které žábám a čolkům umožní bezpečné překonání silnice do vodních ploch,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Opatřením se ochrání místní populace obojživelníků při jarním i zpětném tahu. Podél komunikace jsou navrženy pevné zábrany doplněné trojicí propustků. Živočichové, kteří narazí na tuto zábranu, ji nedokážou překonat a budou putovat podél ní a tato je navede k doplněným propustkům, kterými bezpečně projdou pod komunikací,“ řekl hejtman Martin Netolický s tím, že samotní ochranáři považují tuto lokalitu za ojedinělou v rámci regionu a jednu z nejvýznamnějších z celorepublikového pohledu.

Současný způsob odchytávání obojživelníků je v současné době o poznání složitější. „Ochránci přírody musí nyní podél cesty na pěti úsecích instalovat téměř 1400 metrů provizorních překážek. Migrující obojživelníci putují podél těchto zábran, které je dovedou k připraveným kbelíkům, ve kterých následně ochránci přenáší obojživelníky na druhou stranu silnice. Ročně se ochranáři starým způsobem postarají až o deset tisíc obojživelníků,“ seznámil se stávajícím postupem při odchytu radní pro oblast zemědělství, životního prostředí a venkova Václav Kroutil. 

zdroj: www.pardubice.cz

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Co se dělá pro životní prostředí:

Reklama: