Pardubické
Zelenenoviny.cz

Květná zahrada u Svitav je sociální projekt, užitečný a prospěšný pro společnost

30.4.2021 | Město Svitavy

Město Svitavy dlouhodobě podporuje ústav Květná zahrada z důvodu jeho užitečné a prospěšné práce pro okolí. 

 

 

 

 

 


Květná Zahrada, z. ú. se nachází v obci Květná u Poličky, což je 9 km na západ od okresního města Svitavy. Dům na půl cesty Květná, Středisko výchovné péče Svitavska, podpora rodin a škol, sociální integrace, to vše je Květná zahrada. Sociální podnikání Květné Zahrady, z.ú. je zaměřeno na zaměstnávání znevýhodněných skupin osob. Reaguje tak na potřeby okolních měst v oblasti sociální prevence.

 

Co je cílem projektu Květná zahrada?

Jak sami o sobě říkají zdejší pracovníci, jejich cílem je podpořit mladé lidi v krizi tak, aby se dokázali postavit na vlastní nohy a žili vlastní a spokojený život. Podpora mladým lidem je založena hlavně na tom, že jim dáme práci a tím příležitost se něco naučit. K tomu se postupně přidal další cíl - vyrábět kvalitní produkty. A třetím cílem je propojení práce s mladými lidmi a sociálního podnikání, pomocí kterého se učí pracovat a být zodpovědní. Sami ve všem jdou příkladem, dojí krávy a kozy, kydají hnůj, vítají hosty, rozváží obědy.


Organizace založená již v roce 2005 se zaměřuje na efektivní pomoc a podporu rizikových a ohrožených dětí a jejich rodin a mladých lidí, kteří po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, vrací se z jiných zařízení pro péči o mládež, z výkonu trestu odnětí svobody ochranné léčby nebo jsou v obtížné životní situaci. Od roku 2009 se Květná Zahrada věnuje také sociálnímu podnikání, které je zaměřeno zejména na zaměstnávání sociálně rizikových a ohrožených mladých lidí.


Město Svitavy od samotného vzniku podporuje a spolupracuje s Květnou Zahradou. Kromě pravidelného ročního finančního příspěvku, z něhož mohl být např. v loňském roce dokončen přístřešek pro tažné koně, se jedná také o nabídky spolupráce v oblasti poradenství.


Květná Zahrada je známá také svými produkty. Vyhlášená sýrárna se specializuje zvláště na zrající sýry, po 7 letech fungování se podle slov vedoucího zařízení Mgr. Ferdinanda Raditsche „letos odhodlali zariskovat a spustili výrobu sýru z nepasterovaného kravského mléka.“ Kromě sýrárny ale disponuje zařízení také vlastní moštárnou či sušárnou ovoce. Patří pod něj také obchod se smíšeným zbožím v obci Květná, kde taková služba nějaký čas chyběla. Zajímavostí je, že budova tohoto obchodu byla zkonstruována ze starého lodního kontejneru. 


V současné době lze podpořit Květnou Zahradu nákupem nejen přímo na statku v prodejním okénku či v obchodě v Květné, ale například také na portálu Rohlík.cz,  kterému doplňují pracovníci Květné Zahrady zboží hned do dvou skladů a v nejbližší době by rádi začali nabízet na tomto portále výrobky i pro Prahu. 

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: fb Města Svitavy a www.kvetnazahrada.cz

Foto: fb Květná zahrada

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí: