Pardubické
Zelenenoviny.cz

Lesní školka v Přívratu přijímá celý rok

27.3.2018 | Tereza Hýblová

Hledáte alternativní a zábavnou formu předškolního vzdělávání pro své děti? Zkuste lesní školku.


Jedna taková vznikla v roce 2016 v obci Přívrat u České Třebové. Do jejího fungování nás zasvětila Jana Rudová, koordinátorka lesního klubu Letokruh.

Co je Letokruh a jak vznikl jeho název?

Letokruh je dětský lesní klub - lesní školka, která se zabývá předškolním vzděláváním pro děti od 2,5 do 7 let. Proč Letokruh? Dětský vývoj a růst je jedinečný a nesmazatelný. Jako symbol tohoto rozvoje jsme zvolili letokruhy stromů. Do loga se pak promítají čtyři spojené letokruhy, jako obraz střídání čtyř ročních období.

 

Co vás vedlo k tomu, tento klub založit?

Hlavním impulzem byla touha po přirozeném způsobu a přístupu ke vzdělávání našich dětí.

 

Jak probíhá běžný den, který tu děti tráví?

Hlavní zázemí máme v lesní chaloupce u obce Přívrat, nedaleko České Třebové a Ústí nad Orlicí. Zde se každé ráno scházíme od 7:30, do 9 hodin by tu měly všechny děti být. Začínáme přivítáním se písničkou a říkankou v ranním kruhu, seznámíme se s tématem dne. Během dne prolínáme společné aktivity, které vede průvodce-pedagog. Děti se přirozeně zapojují a učí se nápodobou (hudební a pohybové aktivity, výtvarné a rukodělné činnosti, čtení, vyprávění…). Důležitou součástí je volná hra, při které se děti učí vlastním prožitkem, svobodně rozvíjejí fantazii, motoriku a projevují se naprosto přirozenou cestou. Většinu času trávíme venku, bez ohledu na počasí.

 

Co chcete děti naučit?

Je pro nás důležitý celkový rozvoj dětí. Učí se prožitkem a objevují přírodu, když zažívají dobrodružství v lese, na louce nebo u rybníka. Učíme se vztahům bez předsudků, respektu a úctě. Naším cílem jsou šťastné, spokojené a svobodné děti s vlastním názorem. Snažíme se o výchovu vedoucí k trvale udržitelnému rozvoji a odpovědnosti. Chováme se ekologicky, vážíme si věcí okolo nás, víme, že ne vše se dá koupit. Pracujeme s přírodními materiály, recyklujeme. Inspiraci hledáme ve Waldorf, Montessori a lesní pedagogice.

 

Je podle vás důležité, aby děti měli rády přírodu?

Příroda nám dává vše potřebné k našemu životu, proto je důležité o ni s úctou pečovat. Věříme, že když děti přírodu poznají, budou ji mít rády a pomohou ji chránit.

 

Dbáte na zdravé stravování?

 Součástí dne ve školce je zdravé stravování, pestrý jídelníček a pitný režim dětí. Obědy a odpolední svačinky nám zajišťuje jídelna Oáza zdraví. Je nám jasné, že mají všechny děti rády sladkosti. Ty se však po dohodě s rodiči do školky nenosí.

 

Pro koho je tento způsob předškolního vzdělávání vhodný?

Myslím, že pro všechny děti, bez rozdílu. Výhodou lesní školky je menší kolektiv, který umožňuje individuální a respektující přístup. Naše denní kapacita je 16 dětí, o které se vždy starají 2 průvodci-pedagogové. Díky tomu máme na vše více času, děti mají prostor zapojit se svým tempem do činností a nalézt jejich smysl. V kolektivu se nevyhýbáme ani dětem s handicapem.

 

Jak můžu dítě do lesní školky přihlásit?

Do naší lesní školky můžete dítě přihlásit v průběhu celého školního roku, vycházíme vstříc rodičům, a proto se nevážeme na jedno datum zápisu. Pro nově příchozí děti máme připravený „zvykací program“, během kterého může být s dítětem ve školce i jeho rodič. Docházka k nám je možná také jako doplněk docházky do klasické státní mateřské školky, třeba na 1 nebo 2 dny v týdnu.

 

Jak mohou lidé podpořit vaší činnost a jak budou využity peníze v případě finančního daru?

Letokruh je nestátní nezisková organizace, zapsaný spolek. Finanční či hmotné dary plně využíváme na zajištění provozu lesní školky, pořizujeme didaktické pomůcky a hračky, stavebnice, knížky, hudební nástroje, výtvarné a rukodělné potřeby, hygienické a úklidové prostředky. Hradíme vzdělávací kurzy našim průvodcům-pedagogům.

 

Pořádáte i jiné akce pro děti?

Ano, mimo chod lesní školky, která je v provozu po celý školní rok, od pondělí do pátku, od 7:30 do 16 hodin, pořádáme i příměstské tábory. Aktuálně připravujeme Barevné léto v Letokruhu, což je příměstský tábor pro předškolní děti a prvňáčky. Probíhá po celé letní prázdniny a navazuje tak na chod lesní školky. Děti prožijí léto plné her, legrace, dobrodružství, výletů a tvoření. Mimo to pořádáme Letokroužek, tedy klubík pro předškolní děti a jejich rodiče, a v průběhu roku pak akce a slavnosti pro veřejnost.

Více informací na letokruh-klub.cz

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama