Pardubické
Zelenenoviny.cz

Listí ve Svitavách místo pálení dejte do kontejneru

13.4.2018 | Svitavy

kontejnerTeplé počasí vytáhlo mnoho lidí ven na svoje zahrádky. V rámci jarního úklidu se však někteří rozhodli nepotřebný rostlinný materiál a jiný odpad zlikvidovat spálením. Zákon ale dovoluje v otevřeném ohništi spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.

V opačném případě se osoba dopouští přestupku, za který hrozí pokuta do 50.000 Kč. Aby se předešlo stížnostem obyvatel a možnému postihu, doporučujeme využít možnosti odevzdat listí, větve či trávu na sběrném dvoře nebo uložit do kontejnerů na zeleň.

Tyto kontejnery jsou umístěny na následujících místech:
• ulice Gruzínská
• parkoviště u hráze rybníka Rosnička (u zahrádkářské kolonie U Stezky)
• parkoviště u chaty Rosnička (u zahrádkářské kolonie U Rosničky)
• zahrádkářská kolonie Za Jatkami
• křižovatka ulic Zadní a U Větrolamu (Svitavy – Lačnov)
• ulice Zadní (za bývalou pivnicí U Milana)
• zahrádkářská kolonie Stará kolonie (za kojeneckým ústavem)
• zahrádkářská kolonie U Langrova lesa
• u zahrádkářské kolonie Na Pláži (u rybníka Rosnička)
• ulice Gorkého (vedle kontejnerového stání)
• parkoviště u Lačnovské cyklostezky


Pro ekologickou likvidaci rostlinného odpadu byla ve městě zřízena komunitní kompostárna.

zdroj: www.svitavy.cz

Více informací najdete v rubrikách:Reklama