Pardubické
Zelenenoviny.cz

Litomyšl řeší problémy města aktivně spolu s občany

5.8.2021 | Litomyšl

Město Litomyšl se už po několikáté zabývá tématy, která občané v anonymním otazníku zdůrazňovali – nakládání s odpady, třídění, nedostatek kontejnerů a s ním spojený nepořádek v ulicích.

 


Stejně jako v minulých dílech vychází vedení města z odpovědí, které občané napsali na začátku roku do anonymního dotazníku ke zpracování strategického plánu města. V prvním díle se město věnovalo Litomyšlské nemocnici, v druhém díle dopravní situaci a v tom červencovém se zaměřilo právě na odpady a čistotu města.

 

Na svých webových stránkách uvádí odpovědi vedení města a Odboru místního a silničního hospodářství MěÚ Litomyšl na nejčastější dotazy občanů. I k těmto odpovědím se mohou občané vyjádřit a zapojit se tak do diskuze.

 

Z impulzů od občanů se jeví jako největší problémy v oblasti životního prostředí (nejhorší získané průměrné známky) ve městě hlukové znečištění, kvalita ovzduší, imise a možnosti třídění odpadu. Hodnocení úrovně životního prostředí se nijak statisticky významně neliší napříč různými skupinami obyvatel. Zapojení obyvatelé si ve sdílených komentářích nejčastěji stěžují na nedostatky související s nakládáním s odpady.

 

87 % zapojených obyvatel města je spokojeno s údržbou a čistotou veřejných prostranství. Opakovaně bylo však kriticky zmiňováno okolí autobusového nádraží a poměrně častý pocit, že údržbě centra je oproti periferiím věnováno více pozornosti.

 

Hlavní problémy očima občanů:

  • autobusové nádraží, Billa

  • okolí kontejnerů na tříděný odpad obecně

  • pozdní sekání/úklid sněhu

  • psí výkaly (problémem samotní pejskaři i nedostatek košů)

 

Konkrétní odpovědi a také reakci starosty města si lze přečíst na webových stránkách města zde.

 

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Město Litomyšl

Ilustrační foto: Pixabay

 

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí: