Pardubické
Zelenenoviny.cz

Městské lesy Chrudim vytvářejí nové lesní tůně pro boj se suchem

31.8.2020 | Městské lesy Chrudim

Městské lesy Chrudim stojí za obnovením více než tří desítek lesních tůní. Ty mají zadržet vodu v krajině. Některé tůně udrží vodu celý rok, jiné budou vysychat a naplní se po větších deštích.


Městské lesy těžce zasáhla kůrovcová kalamita posledních let. Jak uvedl starosta města, pokud je strom oslaben suchem, nemá proti kůrovci šanci. Je tedy nutné zachytit co nejvíce vody v krajině. Tůňky byly vybudovány na melioračních příkopech, kterými se naši předci naopak snažili lesy odvodnit. Situace byla tehdy dle jednatele společnosti úlně jiná, protože dříve se hospodáři potýkali s podmáčenými porosty, ve kterých bylo možné hospodařit jen obtížně.

Drobné tůně s velkým významem

Celkem vzniklo ve třech etapách 33 tůní nejen v rekreačních lesích na Podhůře, ale také v lesích v okolí Pohledu a Palučin. Drobné tůně jsou jen malým zásahem v lesní krajině, přesto mají velký vodohospodářský význam. Nezanedbatelnou úlohu mají tůňky i jako napajedla pro zvěř.

Město podporuje lesy

Obnova jezírek nebyla nákladná, stačilo ve vybraných lokalitách bagrem prohloubit a rozšířit odvodňovací kanály a vytvořit hrázky s přepadem. Městské lesy vyšla jedna tůňka na necelé 3000 korun. Městské lesy v posledních letech trpí usycháním porostů, musí likvidovat následky rozšíření kůrovce a dlouhodobého sucha a obnovovat lesní porosty. Z toho důvodu vytvořilo město rezervní fond, kterým chce společnost stabilizovat.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Městské lesy Chrudim, s.r.o. 

Foto: Městské lesy Chrudim

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí: