Pardubické
Zelenenoviny.cz

Mezi Přeloučí a Lhotou vznikla nová cyklostezka

7.2.2019 | PřeloučPřelouč

Města Přelouč a Lhota jsou nyní spojena novou cyklostezkou, na které nechybí ani prostor pro chodce. Cyklostezka dlouhá 1,2 kilometru výrazně usnadnila plynulost jízdy na silnici.

 

 

 

 

 

 

 


Silnice mezi Přeloučí a Lhotou je poměrně úzká. I přesto na ní pravidlně jezdili cyklisté a k přesunu do vedlejší obce ji využívali také chodci. Z důvodu bezpečnosti se obce rozhodli pro vybudování nové cylostezky, kterou je už možné plně využívat.

V dnešní době plné automobilů je takováto stezka velkou výhodou a zárukou bezpečné cesty pro nejvíce zranitelné účastníky provozu, kterými zajisté chodci i cyklisté jsou.  Jelikož jsem se za dobu své praxe několikrát setkal s lidmi, kteří (byť z neznalosti) nerespektovali příkazovou dopravní značku „Stezka pro chodce a cyklisty“, rozhodl jsem se napsat tento článek.

§ 57 zákona č. 361/2000 Sb. říká, je-li zřízena stezka pro cyklisty, je cyklista povinen ji užít.  Stejně tak je tomu u chodců. Pamatujte tedy na to, že stezka neznamená jen možnost, ale povinnost v daném směru užít takto označenou komunikaci. Na silnici nemá v tomto případě cyklista a chodec co dělat.

V našem případě je užito dopravní značky C 9a , což je tzv. smíšená stezka. Cyklista by se po této stezce měl pohybovat vždy vpravo ve směru jízdy, směr pohybu chodců zákon vlastně neupravuje.  Přesto je i chodcům doporučeno, aby se pohybovali   vpravo ve směru chůze.  Pohybujte se po stezce ohleduplně se zvýšenou pozorností a opatrností. Pejskaři, mějte psa na vodítku a u sebe. Takové vodítko napříč stezkou nemusí být pro cyklistu viditelné a může tak způsobit vážná zranění.  

 

Redakčně upraveno

Zdroj: Město Přelouč

Foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí: