Pardubické
Zelenenoviny.cz

Moravská Třebová rozdává domácí kompostéry

27.4.2018 | Pardubické Zelené noviny

Občané Moravské Třebové mohou zažádat o kompostér zdarma.


Stačí vám k tomu splnit několik základních podmínek, jako je vlastnit zahradu nebo být zapojený do systému MESOH (motivační program pro nakládání s odpadem, více zde www.mojeodpadky.cz)

Město přijímá žádosti do 30. června. Lze je podat na odboru majetku města nebo v občanském informačním centru. K vydání je přpraveno 1200 kompostérů.

Více informací a formulář žádosti o kompostér najdete zde: moravskatrebova.cz

Obrázek: pixabay.com

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí: