Pardubické
Zelenenoviny.cz

Moravská Třebová znovu zlepšila systém třídění odpadů

4.2.2019 | Moravská TřebováMoravská TřebováMoravská Třebová

Město Moravská Třebová zareagovalo na připomínky občanů a zefektivnilo systém třídění odpadů. Nově je možné třídit také plechovky, použitý olej a bioodpad.

 

 

 

 

 

 

 

V poslední době jsme zaregistrovali připomínky veřejnosti k absenci sběrných nádob na třídění plechovek, oleje a bioodpadu. Plechový odpad lze nově házet do kontejnerů na plast. V sedmi lokalitách jsme navíc rozmístili nádoby na sběr tuků a olejů. Zároveň připravujeme pořízení popelnic na bioodpad.
 

Do kontejnerů na plast lze vyhazovat i plech

V minulých dnech se nám podařilo dohodnout s odběratelem odpadu, že kontejnery na plast lze využívat i pro nápojové obaly a obaly z plechu a hliníku. K dotřídění na plastové, hliníkové a kovové obaly následně dojde až na separační lince. Občanům se tak nabízí dvě možnosti, jak správně třídit plechový odpad:

1) jednoduše do kontejneru na plast

2) do pytle s přiděleným čárovým kódem

 

Kam s oleji a tuky?

Přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích lze třídit do speciálních nádob, které jsme během tohoto týdne rozmístili v následujících ulicích:

Nové Sady, Jiráskova, Dukelská, Marxova, Zahradnická, Sušice, Boršov.

 

Třídím bioodpad a nemohu použít kompostér?

V lokalitách, kde je nemožné nebo nevhodné použití kompostéru, bude možné využít speciálních nádob na bioodpad. O jejich pořízení vás budeme včas informovat.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: Město Moravská Třebová

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Reklama: