Pardubické
Zelenenoviny.cz

Na parkovištích u Chrudimky je možné stát celý den

24.2.2020 | Město Pardubice

Město Pardubice začalo s regulacemi parkování v centru. Upravuje ceny parkovného i režim parkování.


 

Od nového roku se změnil režim parkování na Tyršově nábřeží v úseku od Jahnovy ulice po lávku přes Chrudimku u Sokolovny a na parkovišti U Mlýnů. Dál zde bude fungovat parkování na časově omezenou dobu, zároveň je možné si zde za 60 korun zaplatit parkování na celý den.

Pardubice na jaře lońského roku sáhly k úpravě regulace parkovného v centru jako prvnímu kroku na cestě ke Smart Parkingu. K tomuto prvnímu kroku patří také navýšení cen, úprava režimu na některých parkovištích a zřízení záchytného parkoviště, na němž lze automobil na celý den odstavit za pět korun. Dalším krokem bude modernizace parkovacího systému. Má přispět ke zlepšení platební kázně motoristů a správcům parkovišť poskytnout přehled o využívání parkovacích míst.

Stejně jako většina velkých měst se i Pardubice potýkají s nedostatkem parkovacích míst v centru. Centrum města je rozděleno do tří parkovacích zón, pro každou z nich platí samostatné rezidenční karty, vydávané pro konkrétní vozidlo. Od roku 2020 si mohou podnikatelé a firmy mající sídlo v parkovací zóně zakoupit kartu, na níž nebude uvedena SPZ vozidla. Zároveň město ruší možnost zakoupení parkovacích karet zastupiteli města, kteří ve vyhrazené zóně nebydlí.

Mapa s vyznačením veřejných prostranství, podléhajících zpoplatnění, je součástí nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, která bude zveřejněna na webu města stejně jako ceník placeného stání, který je součástí nařízení o placeném stání na veřejných komunikacích.

 

Redakčně upraveno.

 

Zdroj: Město Pardubice 

Foto: Pixabay

 

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama