Pardubické
Zelenenoviny.cz

Naučná stezka Letohradskou bažantnicí s altánem u leknínového jezírka

11.5.2020 | Lesy ČR


Naučná stezka přirozeným smíšeným lesem s prastarými stromy, ve kterých sídlí ptáci. Krásným odpočívadlem je altánek u leknínového jezírka. 


Město Letohrad leží 14 km od Ústí nad Orlicí v podhůří Orlických hor. Naučná stezka začíná na severním okraji města, kde je vstup do přírodní památky Letohradská bažantnice. 8 zastavení a 2 přístřešky tvoří zhruba 2,5 km dlouhou naučnou stezku Bažantnice - Obora značenou turistickou značkou. Tato stezka je zaměřena na lesnictví, myslivost, pověsti a další informace o blízkém okolí, je označena jako středně náročná. 

Popis stezky 

Naučná stezka Bažantnice - Obora byla vybudována v roce 2010 v rámci Programu 2000. Investorem byly Lesy České republiky, s. p. Stezka vede po žluté turistické značce z Letohradu do Obory, a to po lesních a polních cestách. Na jednotlivých zastaveních se zájemci mohou seznámit s historií a současností obhospodařování lesa, historickými souvislostmi, přírodními zajímavostmi území, místní zvířenou a květenou, problematikou myslivosti, místními pověstmi a vodním hospodářstvím. Součástí stezky jsou dvě zastřešená odpočívadla na zastávce č. 2 a 6. Součástí zastavení č. 6 s vyhlídkou na okolní kopcovitou krajinu je i panoramatický panel. U leknínového jezírka byl vybudován zastřešený altán s příjemným posezením.

Přírodní zajímavosti

Přirozený smíšený les bývalé bažantnice. Nejstarší stromy snad pamatují její založení v roce 1628. Převažují lípy malolisté, z dalších stromů mají větší zastoupení duby, jasany, smrky a borovice. Na jaře je země pokrytá záplavou květů jarních rostlin, mimo jiné tu najdete česnek medvědí, sasanky, prvosenku vyšší, lýkovec jedovatý, zapalici žluťuchovitou. V lese a v dutinách starých stromů hnízdí četné druhy ptáků (například strakapoud malý, krutihlav obecný, lejsek černohlavý).
 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Lesy ČR

Foto: Pixabay

 

 

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama