Pardubické
Zelenenoviny.cz

Naučné stezky v geoparku Železné hory nabízí romantiku i poznání

2.5.2020 | ČR Pardubice

Železné hory jsou protkané sítí značených turistických tras, naučných stezek a cyklotras. Vydat se můžeme dokonce po geocyklostezce.


Území Národního geoparku Železné hory má plochu 777 km2. Severní hranici tvoří Chrudim, jižní Chotěboř, kde geopark zasahuje do kraje Vysočina. Západní hranici vymezují Chvaletice a nejvýchodnější částí jsou Nové Hrady.

Naučné stezky geoparku

Územím geoparku vede přes dvacet naučných stezek. Geopark nabízí několik stálých venkovních expozic s geologickou tématikou, která se prolíná s lidskou činností. Vedou tudy  tři geocyklostezky. MAGMA (slovy autorů je to Malebný Geologický Maglajz) byla vůbec první cyklostezkou svého druhu v Česku. Od Hlinska po Chrudim na téměř šedesáti kilometrech lze vidět nejvzácnější geologické lokality a zajímavé útvary.   

Zatopené lomy jako z filmu

Okolo Skutče se od 19. století těží kámen ve velkém. Zdejší bohatou kamenickou činnost připomíná Žulová stezka. Je dlouhá 4.5 km, má 17 zastavení a vede poměrně nenáročným terénem, zalesněným návrším zvaným Horky. Začíná u skutečské plovárny a na trase je několik velkých informačních tabulí se zajímavostmi o zdejším lese a vyprávěním o kamenictví. Zdejší zatopené lomy vytvářejí skutečně romantickou kulisu, pohled na Andrusivův lom, Kaňon nebo Zvěřinov je nezapomenutelný.

Srdcem geoparku je Seč

Cesta Železnými horami může klidně připomínat filmovou Cestu do pravěku. Období starohor můžeme na vlastní oči vidět na skalnatém ostrohu se zříceninou hradu Oheb, který se vypíná nad Sečskou přehradou. Ta je vlastně i pomyslným srdcem geoparku, nachází se zhruba uprostřed a ostrov uprostřed přehradní nádrže má tvar srdce.

Pohled do prvohor

S prvohorami se můžeme setkat v Horních Raškovicích na Pardubicku, které kdysi byly osadou kameníků. Vyráběli tam hlavně mlýnské kameny. Pod tamní rozhlednou Barborka je umístěna venkovní geologická expozice, která představuje nejrůznější typy hornin.

Pohled do druhohor

Za faunou i flórou druhohor se můžeme vypravit do Skály a Podskály poblíž Vrbatova Kostelce. V romantickém údolí potoka Žejbro se dají najít zkameněliny z počátků křídového moře. A v Dolech u Luže, v břehu nad korytem říčky Krounky, dokonce uvidíme i uhlí z období druhohor, které v současné době představuje velmi cenný zdroj informací hlavně pro paleobotaniky.

 

Redakčně upraveno.

 

Zdroj: Český rozhlas Pardubice

Foto: Městské muzeum Skuteč

 

 

 

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama