Pardubické
Zelenenoviny.cz

Občané Moravské Třebové mohou požádat o nádoby na třídění odpadu zdarma

9.6.2022 | Moravská Třebová

Obyvatelé Moravské Třebové budou mít jednodušší třídění odpadů. Mohou si požádat o nádoby na třídění plastu a papíru zdarma do každé domácnosti. Je to určitě snažší, než chodit s odpadky na sběrné místo.

 


Město Moravská Třebová s využitím dotací z Operačního programu Životní prostředí plánuje pořízení nádob o objemu 240 l na třídění papíru a plastu. Uvedený krok občanům nabídne alternativu k pytlovému svozu i celkové zjednodušení třídění odpadu. Nádoby budou k dispozici zdarma, nyní město spouští registraci zájemců prostřednictvím online formuláře.

„Pro občany se jedná se o výrazné zjednodušení. Nebudou už muset docházet s papírem a plastem do sběrných hnízd, ale naplněné nádoby stačí dle stanoveného harmonogramu přistavit ke svozu odpadu. Pokud bude město úspěšné s dotační žádostí, lidé obdrží nové nádoby už na podzim letošního roku. V opačném případě nákup nádob zařadíme do rozpočtu města a provedeme v příštím roce. Pořízením nádob také reagujeme na novelu zákona o odpadech, na základě které dochází k průběžnému navyšování poplatků za ukládání odpadu na skládku. Města musí také dodržovat určitý poměr vyprodukovaného směsného odpadu, jehož překročení je rovněž finančně penalizováno. Samotné skládkování pak bude od roku 2030 zakázáno úplně. Pokud bychom i nadále produkovali velké množství komunálního odpadu, museli bychom počítat s radikálním růstem nákladů na celý náš systém odpadového hospodářství města. To by se samozřejmě projevilo i růstem poplatku za komunální odpad. Proto je jedinou cestou společná snaha o efektivní třídění papíru a plastu, což povede ke snížení objemu směsného komunálního odpadu a k stabilizaci systému odpadového hospodářství v Moravské Třebové,“ vysvětluje místostarosta.


O nádoby mohou požádat obyvatelé rodinných domů a menších bytových domů (do 8 bytových jednotek). Do jedné domácnosti může být přidělena max. 1 žlutá a 1 modrá popelnice.

Co patří do nádoby na plast? Sešlápnuté PET láhve, kelímky a krabičky od potravin, nápojové kartony, plechovky od potravin a nápojů, fólie, sáčky, plastové tašky, obaly od kosmetických a pracích prostředků.

Co nepatří do nádoby na plast? Obaly od žíravin, barev či jiných nebezpečných látek, novodurové trubky a podlahové krytiny, mastné obaly, obaly se zbytky potravin nebo čisticích prostředků

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Město Moravská Třebová

Ilustrační foto: Pixabay

 

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Co se dělá pro životní prostředí: