Pardubické
Zelenenoviny.cz

Pardubice budou častěji svážet tříděný odpad z kontejnerů

18.7.2021 | Pardubice

Vedení města Pardubice se rozhodlo, že z důvodu nárustu množství odpadu bude vytříděný odpad z města vyvážet častěji. 

 


Město Pardubice, v součinnosti se svozovou firmou Služby města Pardubic reagovalo na zvýšené množství separovatelných složek komunálních odpadů a přistupuje ke zvýšení četnosti pravidelných svozů.

 

Ve druhém pololetí letošního roku budou služby v lokalitách, kde jsou obyvatelé ve třídění odpadu nejaktivnější, častěji vyvážet kontejnery na papír, plasty a sklo. Město tak usiluje o to, aby tříděný odpad, který obyvatelé odkládají i v okolí plných popelnic, neznečišťoval a nehyzdil ulice.


"Chceme-li po lidech, aby třídili odpad a šetřili tak životní prostředí, musíme k tomu vytvořit co nejlepší podmínky. Množství odkládaného tříděného odpadu stoupá, důvodem jsou zejména nákupy přes e-shopy. Na mnoha stanovištích se nám pak před termínem svozu vrší tyto složky odpadu v okolí přeplněných kontejnerů, nebo jej lidé odloží do popelnic na odpad komunální. Proto Služby města od července budou svážet papír, plasty a sklo z lokalit, v nichž bývají kontejnery přeplněny častěji. Četnost výsypů tak v rámci Pardubic stoupne o téměř 20 procent,“ řekl náměstek primátora zodpovědný za životní prostředí a připustil, že opatření bude mít dopad do městského rozpočtu. 

 

Na stanovištích v následujících měsících přibude ke stávajícím 1 545 kontejnerům na třídění zmíněných komodit vzhledem k nedostatečným prostorovým možnostem pouze 15 nových kontejnerů. Podstatně se však zvýší četnost jejich vyprazdňování. Zatímco v současné době zajišťují pracovníci Služeb města měsíčně 7 968 svozů, od července jich bude o téměř 1,5 tisíce více. Například plasty a papír, které jsou v Pardubicích nejtříděnější komoditou, se budou ve většině lokalit vyvážet třikrát týdně místo dosavadních dvou svozů týdně. U skla dojde ke zkrácení doby mezi svozy ze tří na dva týdny.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Město Pardubice

Ilustrační foto: Pixabay

 

 

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí: