Pardubické
Zelenenoviny.cz

Pardubice chystají novou odlehčovací službu pro děti s poruchou autistického spektra

2.12.2019 | Město Svitavy

Rodinné Integrační Centrum v Pardubicích připravuje novou „odlehčovací službu“ pro rodiny s dětmi s PAS (poruchy autistického spektra) v Pardubickém kraji. Hostitelské rodiny pomáhají dobrovolně.


Rodinné Integrační Centrum v Pardubicích pomáhá a podporuje rodiny s dětmi a osoby se speciálními potřebami, zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním prostřednictvím integračních aktivit a sociálních služeb již od roku 2005.

Smysl péče v hostitelských rodinách

Péče o děti s PAS bude probíhat v domácnostech hostitelských rodin za podpory a pravidelného dohledu Rodinného Integračního Centra. Koordinátorka projektu uvádí, že hlavním záměrem je, aby děti s PAS mohly v hostitelských rodinách trávit delší časové úseky a rodiny dětí tak získaly větší prostor pro souvislý odpočinek od náročné nepřetržité péče, kterou péče o děti s autismem představuje. Cílem komunitní služby Home-sharing je vytvořit takový vztah dítěte s PAS s hostitelskou rodinou, aby rodiče dítěte cítili klid a bezpečí v případě, kdy bude dítě zůstávat v hostitelské rodině přes noc.

Role hostitelské rodiny

Nový typ služby zcela odpovídá potřebám zmiňovaných dětí, kterými jsou individuální přístup, stabilní prostředí jedné dlouhodobě spolupracující hostitelské rodiny, a dostatečný prostor na postupnou adaptaci v hostitelské rodině. Jednoznačnou výhodou oproti běžným pobytovým službám je nepoměrně vyšší komfort pro dítě s PAS a zejména maximální prostor pro komunikaci s hostitelskými rodinami, které budou moci péči o dítě s PAS uzpůsobit jeho konkrétním potřebám. Protože spolupracovníci tuto činnost vykonávají z důvodu své vnitřní motivace, bude proto dítě s PAS v hostitelské rodině mnohem klidnější a spokojenější.

První děti budou do Hostitelských rodin umístěny na začátku roku 2020

V letošním roce se zaměří zejména na vypracování metodik a formulářů pro nábor, vzdělávání a hodnocení zapojených spolupracovníků i zájemců o využívání služby. V brzké době budou na webu Rodinného Integračního Centra spuštěny webové formuláře pro zájemce z řad rodin s dětmi s PAS i spolupracovníků, kteří budou péči poskytovat.

Spolupracovníky se mohou stát plnoleté osoby s dobrým fyzickým a psychickým stavem. Může se jednat o manžele v různém věku, osoby v páru, nebo samoživitele. Formální kvalifikace není nutná. Důraz se bude klást na osobnostní vlastnosti, jako jsou empatie a flexibilita. Spolupracovníci budou pro náročnou péči o děti s PAS dobře proškoleni. Budou absolvovat 72 hodin vzdělávání a 10 hodin praxe s dětmi s PAS v rámci běžných aktivit centra.

 

Redakčně upraveno.

Autor: Město Svitavy

Foto : Pixabay

 

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Reklama: