Pardubické
Zelenenoviny.cz

Pardubice dotují nádoby na biologický odpad

23.1.2019 | PardubicePardubicePardubice

Obyvatelé Pardubic mohou využívat možnosti přistavení sběrných kontejnerů na biologický odpad. Některá zařízení mohou služby využívat zdarma, jiní zaplatí roční poplatek ve výši 300 korun.

 

 

 

 

 

 

 

U pardubických rodinných domů se stále častěji objevují vedle klasických popelnic i hnědé nádoby na biologický odpad. V loňském roce ukládalo odděleně odpad ze zahrad zhruba 37 procent obyvatel rodinných domů. Zájem o tuto službu roste přesto, že je placená. Za svoz biodpadu zaplatí účastníci 300 korun ročně, což je zhruba třetina nákladů na její provoz. Zbytek hradí město.
„Každoročně nám přibývají desítky nových zájemců o svoz biologicky rozložitelného odpadu a tedy logicky i množství hmoty, která se po zpracování v kompostárně opět vrací do přírody a to je dobrá zpráva. Navíc, zelený odpad, v tomto případě cenná surovina, končil dříve většinou v popelnicích na směsný komunální odpad, zvyšoval tedy objem odpadu, za jehož skládkování platíme nemalé prostředky,“ řekla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

V roce 2018 bylo do kompostárny Dražkovice odvezeno z města Pardubic 2952 tun bioodpadu. Přibližně polovinu z toho množství tvořil právě odpad svezený od obyvatel, kteří možnosti zbavit se zeleného odpadu takříkajíc bezpracně, využívají.

Lidé odkládají do „zelených“ kontejnerů odpad ze zahrad, ať je to tráva, listí, ovoce nebo zelenina.  Ročně si pak mohou z kompostárny bezplatně odvézt 50 kilogramů kompostu. Od dubna do listopadu Služby města Pardubic kontejnery vyvážejí jednou týdně, v době nižší produkce zeleného odpadu jednou či dvakrát měsíčně. Kontejnery na ukládání bioodpadu město zájemcům zapůjčí bezplatně, za svoz zaplatí každý účastník sběru 300 korun ročně. Skutečné náklady na svoz jedné popelnice přitom letos budou 879 korun.  Město tak bude svoz bioodpadu dotovat téměř třemi miliony korun.

Projekt separace bioodpadu zahájily Pardubice v roce 2007. Jsou do něj zapojeny nejen rodinné domky, ale od roku 2014 také pardubické základní školy a mateřské školky zřizované městem. Pro ně je služba poskytována zdarma. Mimo to mohou obyvatelé Pardubic biologicky rozložitelný odpad ukládat i na sedmi sběrných dvorech.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: Město Pardubice

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Reklama: