Pardubické
Zelenenoviny.cz

Pardubice vyčistily Maťák

30.11.2020 | PardubicePardubice

Matiční jezero, tzv. Maťák, se po dvou letech konečně dočkal revitalizace. Celých 5500 metrů krychlových bahnitého sedimentu, který byl v průběhu prací odstraněn, vážně ohrožoval jezero a hrozil jeho úplný zánik. Sediment ze dna byl uložen do vaků, kterými byly zpevněny břehy celé vodní plochy.

 

 


Práce na revitalizaci Maťáku probíhaly ve dvou etapách a zahrnovaly nejen odsátí letitých nánosů a obnovu biologických vlastností jezera, město se ve spolupráci s městským obvodem I pustilo také do obnovy jeho okolí. „Speciální textilní odvodňovací vaky, které jsou vyrobeny tak, aby vodu propouštěly, nikoli nenasály, byly naplněny bahnitým sedimentem odtěžovaným ze dna jezera. Nově formovaná břehová hrana na návodní straně vaků byla opevněna kombinací přírodních prvků, a to dřevěnou palisádou a kamenným záhozem v proměnlivé výšce. Palisáda byla doplněna vegetačními válci a rohožemi s předpěstovanými vodními a vlhkomilnými rostlinami a lokálně doplněna vrbovými řízky, z nichž se poté vytvoří zelené stěny včetně nových zelených ploch. Matiční jezero je domovem pro některé ohrožené živočichy, včetně druhů skokana skřehotavého a zeleného, práce při odbahnění proto probíhaly tak, aby nedošlo k zasažení do biotopu, který je pro život těchto tvorů nezbytný. Na závěr revitalizace byly vodopropustné vaky rozříznuty a nově vzniklé břehy byly osety trávou,“ popisuje dokončenou revitalizaci Matičního jezera náměstek primátora zodpovědný za životní prostředí Jan Nadrchal.

Samotné práce na odbahnění započaly na jaře roku 2019, kdy zde firma odsála přibližně 40 procent nánosů, dohromady bylo v rámci dvou etap odsáto 5 500 metrů krychlových sedimentů. Jižní části, která je koncipována jako litorální pásmo, se však odsávání bahna netýkalo, tvar a struktura dna tu byly upraveny tak, aby zde vznikly podmínky vhodné pro ryby, obojživelníky a vodní ptactvo.

Jezero, které vzniklo před 110 lety oddělením slepého ramene Chrudimky, má plochu zhruba 20 tisíc metrů čtverečných. Na jeho dně se během století usadilo podle geodetického výzkumu na 14 000 metrů krychlových sedimentů. Pokud by nános bahna nebyl částečně odtěžen, jezero by mohlo zaniknout. Před zahájením revitalizace byla jeho hladina již prakticky zarostlá stulíkem, utlačujícím lekníny, které bývaly ozdobou vodní plochy. Náklady spojené s dlouho očekávanou revitalizací Maťáku přitom dosáhly výše 20,6 milionu korun s DPH, z čehož 17,2 milionu korun pokryla dotace EU.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: Pardubice

Foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Reklama: