Pardubické
Zelenenoviny.cz

Polička nabízí městské lesy k putování a poznávání

19.4.2020 | Město Polička

Polička představuje své lesy nejen jako přirozená místa relaxace, ale ukazuje také další, tzv. mimoprodukční funkce lesa.


Město Polička se může pyšnit opravdu rozsáhlým lesním majetkem, který svou rozlohou sahá ze Žďárských vrchů až k samotným zemským hranicím s Moravou. Členitý terén, rozmanitá druhová skladba porostů, udržovaná síť lesních cest, zajímavé kulturní a přírodní památky, to vše lze ve zdejších porostech najít.

10 stanovišť představí hodnotná místa

Cílem projektu „Posílení rekreační funkce lesů a usměrnění turismu v lesích města Poličky“ je ukázat návštěvníkům lesa přírodně i kulturně hodnotná místa, seznámit je s problematikou vlastního lesnického hospodaření a s funkcí lesa v krajině, účelně usměrnit jejich pohyb a vést je i k ochraně přírodního bohatství.

V rámci projektu bylo zřízeno celkem 10 stanovišť, které byly rozděleny do dvou velkých turistických okruhů – Turistický okruh „Poličsko“ a Turistický okruh „Svojanovsko“.

Turistické okruhy

Turistický okruh „Poličsko“ ukazuje nejrozsáhlejší komplex lesních porostů ve správě města Poličky, oblast spadá do III. zóny CHKO Žďárské vrchy. Zahrnuje přírodně hodnotnou lokalitu v údolí řeky Svratky. Turistický okruh „Svojanovsko“ přivádí návštěvníky do přírodního parku Údolí Křetínky. Okruh zahrnuje celkem 5 stanovišť, jejichž poloha je názorně vyznačena na informačních tabulích.

Informace jsou na městském webu

Kromě putování po městských lesích nabízí Polička na svých webových stránkách informace o Naučné stezce, vybudované v roce 2007  a další tipy na výlety.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Město Polička

Foto: Město Polička

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí: