Pardubické
Zelenenoviny.cz

Přelouč přidává další budky pro ptáky a netopýry

30.6.2021 | Přelouč

Město Přelouč zajistilo v tomto roce další budky pro ptáky a netopýry na území města. 

 


Od roku 2018 je zajišťována pravidelná zpráva sítě budek pro ptáky a netopýry na území města Přelouče. Každým rokem byla síť rozšiřována o nové budky, které byly zároveň doplněny o informační tabule pro veřejnost. V roce 2021 přišla na řadu již čtvrtá a prozatím největší etapa rozšíření, kdy se stávající čtyři lokality rozrostly o pět lokalit nových, a navíc síť přesáhla hranice města, když se mezi nové lokality zařadily místní části Klenovka, Štěpánov a Lohenice.

 

Hlavními cíli prací bylo navýšení počtu hnízdních stanovišť pro dutinové druhy ptáků v rámci intravilánu, příspěvek k biologické ochraně stromů, zajištění náhradních stanovišť po kácení a prořezávce, výzkum a inventarizace hnízdění ptáků v městském prostředí, posílení environmentálního povědomí obyvatel o okolním prostředí. Kromě ekologického významu vyvěšování budek v tomto typu prostředí lze dále předpokládat využití výsledků této činnosti v rámci osvětových a propagačních programů pro posílení environmentálního povědomí obyvatel využívajících zeleň v intravilánu města k rekreaci.


V únoru 2021 bylo doinstalováno celkem 40 budek typu sýkorník a 7 budek pro netopýry na 7 lokalitách, z nichž pět tvoří nové lokality. K současným lokalitám přímo ve městě Přelouči nově přibyly také lokality nacházející se v místních částech Klenovka, Štěpánov a Lohenice. Nejvíce budek bylo vyvěšeno na nové městské lokalitě Hřbitov, tedy 12 sýkorníků a 2 netopýrníky. Lokalita Jižní byla ověšena 10 sýkorníky a 1 netopýrníkem. Počet budek na Račanském rybníce se navýšil o 8 sýkorníků a 1 netopýrník.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Město Přelouč

Ilustrační foto: Pixabay

 

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Reklama: