Pardubické
Zelenenoviny.cz

Přelouč vysadila nové stromořadí z jabloní, třešní a švestek

30.5.2021 | Přelouč

Město Přelouč pokračuje v práci na doplnění dřevin městské zeleně. Vloni vysadilo nové stromy v různých částech města, letos přidává ovocnou alej u polní cesty.

 


V měsíci květnu 2021 byla dokončena výsadba stromořadí podél polní cesty směrem na obec Benešovice. U polní cesty je v současné době vysazeno 45 ks ovocných dřevin ve složení 15 ks jabloní, 15 ks třešní a 15 ks švestek. Touto výsadbou byla započata 4. etapa výsadby městské zeleně.

 

V předchozí etapě v roce 2020 bylo vysazeno celkem 195 dřevin, z toho 116 keřů a 79 stromů. Vysázeny byly především následující dřeviny: lípa velkolistá, javor mléč, jírovec maďal, platan javorolistý, javor červený, lípa srdčitá, jinan dvoulaločný, sakura ozdobná, zakrslý platan, kaštanovník jedlý, dále byly vysazeny ovocné stromy jako např. švestka, jabloň, třešeň, višeň a hrušeň, z keřů např. komule Davidova, zimolez, růže, moruše aj.

 

Od výsadby aleje si do budoucna město slibuje přispění ke zlepšení kvality ovzduší (ochlazování, snižování prašnosti z polí), zadržování vody v krajině a snížení větrné eroze. Dále dojde ke zvýšení biodiverzity v krajině. Ovocné stromy byly zvoleny jako pozvánka pro obyvatele na procházku a také jako zdroj potravy pro zvěř. V neposlední řadě bude alej cenným estetickým prvkem v krajině a dojde k pozitivní fragmentaci zemědělské krajiny.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Město Přelouč

Ilustrační foto: Pixabay

 

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Reklama: