Pardubické
Zelenenoviny.cz

Přírodní rezervace Damašek u Pusté Rybné byla ze dvou třetin ručně pokosena

21.11.2023 | CHKO Žďárské vrchy

Chráněná oblast Damašek s podmáčenými a rašelinnými loukami podél říčky Šonavy byla letos největším územím v CHKO Žďárské vrchy, kde bylo použito sečení tradiční technologií, a to díky přihlášeným dobrovolníkům.


Damašek je přírodní rezervace severozápadně od obce Pustá Rybná v okrese Svitavy. Oblast spravuje AOPK ČR, RP Správa CHKO Žďárské vrchy. Důvodem ochrany je ploché údolí Hlučálu s povrchovým zrašeliněním a typickou květenou. Z chráněných rostlin zde roste například rosnatka okrouhlolistá, suchopýr úzkolistý, tolije bahenní, prstnatec májový, všivec ladní. Početní jsou obojživelníci (skokani, čolci, ropucha obecná). Hnízda zde mají linduška luční, konipas horský nebo pěnice černohlavá.

 

Už dlouhodobě spolupracuje Správa CHKO Žďárské vrchy s ČSOP Polička v péči o tuto přírodní rezervaci. Na péči přes 11.000 let starého rašeliniště a přilehlých rašelinných luk se podílí takřka všechny věkové kategorie. Každé léto zaroste bažina travinami, které je nutné poséct. Proto svolávají ochranáři přírody z Poličky dobrovolníky, kteří kosí, sečou, hrabou a ještě si přitom užijí společnou zábavu.

 

Letošní rok byl naprosto výjimečný, jelikož téměř dvě třetiny plochy byly začátkem července ručně posečeny klasickými kosami a do práce se na tří hektarové lokalitě vrhlo s nadšením 17 sekáčů. Je to jediné chráněné území v CHKO, na kterém byla použita tato šetrnější tradiční technologie a ještě v takovém rozsahu.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: CHKO Žďárské vrchy - facebook

Foto: tamtéž

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí: