Pardubické
Zelenenoviny.cz

Rodina Sotonových hospodaří v Trstěnici s úctou k odkazu svých předků

20.12.2023 | Pardubický kraj

V Trstěnici nedaleko Poličky v údolí říčky Loučné se nachází farma rodiny Sotonových s několikasetletou selskou tradicí a zároveň moderní současností. 


Rodina Sotonových je sedláckou rodinou s tradicí sahající až do roku 1566. Nejmladší generace rodiny nyní navštěvuje Střední zemědělskou školu v Chrudimi, a tak je zřejmé, že úspěšná rodinná tradice bude pokračovat.

 

Rodina vlastní až 300 kusů skotu a až 80 procent tržby farmy tvoří mléko, které dodávají jak do Poličky, tak prostřednictvím přímého prodeje v automatu. Část mléka navíc mohou zpracovávat také ve vlastní mini mlékárně. Sotonovi hospodaří na 250 hektarech většinou vlastní půdy, z toho je asi 25 hektarů druhově bohatých pastvin a 50 hektarů luk, vlastní také 14,5 hektarů lesů.

 

Pěstují pestrou škálu plodin jako jsou obilniny, kukuřice na siláž, lupina, hrách, směsky s vikví, jetel, vojtěškotrávy, určených především pro zajištění krmiv pro dojený skot a další druhy hospodářských zvířat. Sotonovi aktuálně chovají 200 kusů skotu, z toho 80 dojnic, dále pak 15 ovcí s jehňaty, prasata, koně a drobná hospodářská zvířata, která přirozeně na statek patří. K hnojení pozemků používají vlastní statková hnojiva.

 

Hospodaření na farmě plně odpovídá principům programu Pestrá krajina. Díky způsobu hospodaření a výběru plodin netrpí jejich pozemky větrnou erozí, která je v tomto území velkým problémem, a lépe odolávají všudypřítomnému faktoru sucha. Sotonovi se na svých pozemcích ohrožených větrnou erozí zaměřili zejména na zakládání krajinných prvků – hlavně formou výsadby stromů a keřů, které rozdělují půdní bloky střídající se v bohaté mozaice.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Pardubický kraj a Náš chov (naschov.cz)

Ilustrační foto: pixabay

 

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí: