Pardubické
Zelenenoviny.cz

Svitavy sází stromky a těší se na novou ovocnou alej

28.4.2021 | Město Svitavy

Svitavy zahájily výsadbu ovocných stromů podél polní cesty na východním okraji města ve volné krajině.  🍏Na začátku jara došlo k zahájení výsadby 22 ovocných stromů, které vytvoří novou ovocnou alej v přírodním prostředí. Alejí bude možné procházet za železniční tratí nad ulicí Střední. Podél stávající polní cesty vznikne ovocné stromořadí starých druhů ovocných stromů. Vysázeny budou o velikosti vysokokmenu.

 

Uskutečnění bude spolufinancováno Státním fondem životního prostředí ČR. Podpora této akce pod názvem „Stromořadí ovocných stromů – Svitavy, Čtyřicet Lánů“ bude poskytnuta formou dotace, a to z Národního programu Životní prostředí.


S ohledem na stávající epidemiologická opatření bohužel nebylo dovoleno zapojit veřejnost při realizaci výsadby. Přesto vedení města věří, že obyvatelé ocení aktivitu pro zatraktivnění této lokality, a že vysazená alej zpříjemní pobyt ve volné krajině po mnoho nadcházejících let.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Město Svitavy

Ilustrační foto: pixabay

 

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí: