Pardubické
Zelenenoviny.cz

V Chrudimi funguje Re-Use centrum, které dává druhou šanci starým věcem

22.7.2020 | Technické služby Chrudim

Chrudim je jedním z měst, které provozuje Re-Use centrum. Obyvatelé tam mohou odkládat drobné věci, které již nepotřebují, ale dají se stále funkčně použít. 


Re-Use centrum funguje v areálu sběrného dvora technických služeb Chrudim. Zatím tam není mnoho místa, proto se tam odkládají jen drobné věci, hlavně domácí potřeby, dekorativní zboží, zařízení a vybavení domácnosti, obrazy, hračky, sportovní vybavení, knihy a další. Předměty se ocení a jako použité zboží se prodá dalším lidem za symbolické ceny. Částka z prodeje poslouží k financování potřeb psů a koček v městském útulku.

Princip těchto sběrných míst spočívá v zavedení re–use managementu, kdy se jedná o umožnění opětovného použití předmětů. Tím se prodlužují životní cykly jednotlivých předmětů, což napomáhá minimalizovat vznikání dalšího odpadu.

Re-use pointy vznikají v mnoha městech, a to nejen v těch velkých. I malé obce teď mají možnost čerpat finanční příspěvek na realizaci nových re-use center díky Operačnímu programu Životního prostředí. Zavedení re-use centra nabízí obci řadu zajímavých benefitů, které jsou pro fungování obce přínosné. 

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Technické služby Chrudim

Foto: Pixabay

 

 

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Co se dělá pro životní prostředí: