Pardubické
Zelenenoviny.cz

V Moravské Třebové uklízeli skauti přírodu

28.6.2022 | Moravská Třebová

Mladí lidé ze skautského střediska v Moravské Třebové se ujali jarního úklidu města a okolí.Posedmnácté uklízeli skauti v sobotu 2. dubna přírodu v okolí Moravské Třebové v rámci akce Operace PVC (Poctivě Vyčištěné Cesty). Přes nepřívětivé studené počasí se sešlo 48 dobrovolníků, kteří rozděleni do menších skupin posbírali nepořádek v okolí cest a volnočasových ploch v Pekle, na Pastvisku a Křížovém vrchu. I letos se bohužel nashromáždila slušná hromada odpadků, které do přírody nepatří.

 

Skautské středisko Moravská Třebová má v současnosti cca 170 členů. Středisko je základní organizační jednotkou Junáka. Ne však nejmenší. Středisko je tvořeno oddíly, ty se skládají ze dvou a více družin.

 

Operace PVC

Vznikla na jaře 2006 jako spontánní reakce na výzvu Zdravého města Moravská Třebová uspořádat nějakou smysluplnou akci ke Dni Země. Přímo na střediskové radě skauti kolektivně vymysleli úklid lesa v okolí frekventovaných turistických stezek v oblasti Pekla. Domluvili se s paní lesa Lesanou, požádali o podporu Technické služby Moravská Třebová a přizvali na pomoc veřejnost. Od té doby uklízí na jaře přírodu rok co rok a uklízená plocha se postupně rozrostla ještě o Pastvisko, Křížový vrch aj. Od roku 2015 je tato akce také součástí celostátního projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Moravskotřebovský zpravodaj - květen

Foto: Junák Moravská Třebová

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Co se dělá pro životní prostředí: