Pardubické
Zelenenoviny.cz

V Pardubicích vznikne relaxační centrum Lonkovka

27.5.2018 | Pardubice

Na pravém břehu řeky Labe už brzy město vybuduje relaxační centrum Lonkovka, které bude určené k odpočinku a relaxaci všem obyvatelům města. V Pardubicích tak vedle Tyršových sadů vznikne další veřejný prostor k trávení volného času.


Rada města pověřila Služby města Pardubic vybudováním relaxačního centra Lonkovka. V současné době má tento projekt schválenou EIA (vliv stavby na životní prostředí) a vzniká projektová dokumentace pro stavební řízení. Cílem projektu je vybudování bezpečného a příjemného prostoru, který bude sloužit k aktivnímu odpočinku i relaxaci všem generacím obyvatel Pardubic.

Vybudování centra Lonkovka zapadá do připravované koncepce města na využití zeleného pásu na pravém břehu Labe. Chce z lokality od zdymadla po most kpt. Bartoše, tedy málo využívaných zelených ploch prakticky v centru města, vytvořit prostor lákající obyvatele města k odpočinku. Vybudování relaxačního centra v Polabinách má být prvním krokem k přeměně tohoto území.

„Od samého počátku jsme si vědomi toho, že tato dlouho opomíjená lokalita je pro město velmi cenná a musí být řečena koncepčně s vědomím celku tak, aby byla dokonale využita významná městotvorná funkce těchto ploch. Proto si město nechalo na samém počátku zpracovat studii na využití rekreačního potenciálu území s maximálním respektováním jeho klidového a přírodního charakteru. Relaxační centrum Lonkovka s touto koncepcí souzní. Nabídne obyvatelům Pardubic řadu volnočasových aktivit s maximálním využitím přírodního charakteru tohoto území,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

„Našim cílem je zachovat rozsah zeleně v dané lokalitě tak, jak ji vymezuje stávající územní plán. Hlavní změnou proti současnému stavu bude množství udržované zeleně a travnatých ploch s širokou škálou možností, jak zde trávit volný čas,“ doplnila náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

V relaxační zóně centra, které by mělo vzniknout v průběhu dvou až tří let, bude hřiště na minigolf, multifunkční hřiště, houpačky a prolézačky pro nejmenší návštěvníky, posilovací plocha a prostor pro pétanque. „Moje představa je, že by součástí areálu mohl být malý objekt, který poskytne zázemí těm, kteří by v této lokalitě chtěli strávit třeba celé odpoledne a tím pádem budou potřebovat použít sociální zařízení nebo se občerstvit,“ doplnil primátor Charvát. Podle něj by bylo ideální, kdyby s provozem takového zařízení pomohla například mateřská nebo rodinná centra.

Celkové náklady na realizaci celého projektu by neměly přesáhnout 17 milionů korun.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: https://www.pardubice.eu/urad/radnice/pro-media/tiskove-zpravy/v-polabinach-vznikne-prirodni-relaxacni-centrum/

Foto: pixabay.com

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí: