Pardubické
Zelenenoviny.cz

Ve Vysokém Mýtě vytvořila studentka trvalkový záhon, slouží i jako učebnice pro ostatní obyvatele města

5.3.2024 | Vysokomýtský zpravodaj

Studentka zahradnické akademie vytvořila díky projektu města bylinkovou zahrádku, která bude sloužit místním lidem i přírodě. Město věří, že tento záhon poslouží jako motivace k vytvoření dalších podobných projektů.


V ulici Zedníčkova ve Vysokém Mýtě přibyl v loňském roce smíšený trvalkový záhon. Navrhla ho a zrealizovala Michaela Anna Zedníčková, studentka ČZA Mělník. Projekt vznikl za podpory města v rámci Programu podpory v oblasti životního prostředí.

 

Cílem projektu bylo ukázat spoluobčanům na konkrétní výsadbě v našem městě smysl a funkce tohoto typu městské zeleně. Záhon plní kromě estetické funkce i funkci jedlého záhonu. Kromě užitku pro člověka záhon pozitivně podporuje také biodiverzitu. A  to hlavně díky volbě vysazených druhů medonosných rostlin, které budou v květu sloužit jako pastva pro opylovače, převážně pro včely a čmeláky. Trvalky také poskytují přirozené prostředí a úkryt pro různé druhy hmyzu v průběhu celého roku.


Dalším cílem projektu bylo vytvořit záhon, který svým konceptem zapadl do místa, kde byl realizován, protože jiný sortiment volíme v reprezentačním centru města a jiný v odlehlejších částech. Lze tedy říci, že čím více se blížíme od centra dění
k volné přírodě, tím více přírodu napodobujeme. Tento záhon se nachází v zahradní čtvrti, a proto autorka chtěla, aby působil spíše jako bylinná zahrádka. V průběhu následujících let bude možné na tomto záhoně sledovat vývoj společenstva rostlin.
Město doufá, že záhon poslouží jako motivace k vytvoření dalších podobných projektů v oblasti veřejné zeleně ve městě.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Vysokomýtský zpravodaj

Foto: tamtéž

 

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí: