Pardubické
Zelenenoviny.cz

Vysoké Mýto proměnilo bývalý vojenský komplex na promyšlenou aktivní zónu

24.11.2023 | Park roku

Neudržovaný prostor bez užitku ve Vysokém Mýtě se změnil v krásný park s hřištěm, zelenou plochou, běžeckou dráhou, pískovištěm nebo místem pro posezení a odpočinek. Nechybí zeleň, nově zasazené stromy i místa pro hraní s malými dětmi. Ihned po dokončení se stal oblíbeným místem pro děti i dospělé. 


Historie vojenského komplexu mezi ulicemi Žižkova, Jiráskova a Prokopa Velikého sahá do počátku 20. st. Kasárna byla postavena jako areál ubytovacích a velitelských budov uzavřený po obvodu dvoumetrovými zdmi vymezujícími mohutné nádvoří. Po vzniku Československa v něm působila posádka Čsl. armády a naposledy okupační Sovětská armáda, která v něm provedla mnoho nevhodných stavebních změn. Celková devastace areálu skončila až jejím odchodem v roce 1990. V následujících letech došlo k náročné dekontaminaci území bývalého autoparku a k privatizaci a prodeji některých objektů. Poslední část území nyní našla svoji tvář a využití.

 

Revitalizace vnějších ploch areálu bývalých Jiráskových kasáren představuje výrazné rozšíření veřejného prostoru města jihozápadně od historického centra Vysokého Mýta. Začala v roce 2017 architektonicko-urbanistickou soutěží, do které se přihlásilo 7 návrhů. Vítězný návrh M. Lukáče a B. Srpkové pak město představilo veřejnosti. Po důkladné přípravě projektu došlo v letech 2021-2022 ke komplexní revitalizaci území. Její součástí jsou také opatření napomáhající zadržování vody v území. Srážková voda je částečně akumulována a využita na závlahu ploch zeleně.

 

V území vznikl zajímavý prostor pro sportování a volnočasové vyžití. Centrální část parku tvoří multifunkční hřiště s tribunou určené pro kolektivní míčové sporty. Pod tribunou se nalézá kiosek, sociální zařízení a zázemí pro údržbu. V okolí kiosku jsou příležitosti pro posezení, odpočinek i občerstvení. Multifunkční hřiště doplňuje pískoviště, kůlové hřiště a dráha pro rekreační běh.

 

Z hlediska zeleně bylo cílem vytvoření dlouhodobě stabilní zelené kostry území, která bude mít pozitivní vliv na obyvatelnost a identitu prostoru, i na mírnění dopadů klimatické změny (adaptace na změnu klimatu, zadržení a opětovné využití srážkové vody, zpomalení odtoku, stínění, ochlazení vzduchu, hygienické funkce). Adaptaci na změnu klimatu bylo uzpůsobeno druhového složení i použité technologie.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: parkroku.cz

Foto: tamtéž

 

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí: