Pardubické
Zelenenoviny.cz

Vznikne nová cyklostezka mezi Žamberkem a Ústím nad Orlicí

15.5.2018 | Hnátnice

Sdružení obcí Orlicko pokračuje v v přípravě dalších projektů zaměřených na zvýšení dopravní bezpečnosti a to zejména cyklistů a chodců. Jedním z těchto projektů je cyklostezka Valdštejn-Šušek, která bude spojovat obec Písečná s cyklostezkou Letohrad-Ústí nad Orlicí v obci Hnátnice. 


Hlavním cílem výstavby této cyklostezky je zvýšení bezpečnosti cyklistů, kteří směřují z oblasti Žamberka a jeho okolí směrem na Ústí nad Orlicí zejména tím, že jejich dopravu odklání z frekventovaných silnic III/31014 (Písečná, Žampach, Hnátnice) a II/312 Žamberk- Ústí nad Orlicí.

Cyklostezka Valdštejn-Šušek bude obousměrnou stezkou pro cyklisty a chodce s celkovou délkou 1,268 km. Cyklostezka bude mít šířku (bez krajnic) 2,5 -3 m a bude mít povrch z důvodu požadavku orgánů ochrany přírody z jemnozrnné lomové výsivky. Pouze napojení na místní komunikaci ve Valdštejně a poslední úsek na hrázi Šušku s napojením na místní komunikaci v Písečné bude řešen s krytem z asfaltového betonu.

Tento projekt bude mít i významný vliv na kvalitu životního prostředí, kdy dojde ke snížení využívání motorových vozidel a tím k omezení emisí výfukových plynů.

Předpokládané náklady na realizaci této cyklostezky se budou pohybovat okolo 7 mil. Kč a vlastní realizace cyklostezky bude záviset na zajištění financování z dotačních programů. V případě úspěchu žádosti o dotaci  by byl reálný termín výstavby cyklostezky Valdštejn- Šušek v roce 2019.

Redakčně upraveno, zdroj: hnatnice.cz

Foto: pixabay.com

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama