Pardubické
Zelenenoviny.cz

Za jeden provaz z České Třebové pomáhá spojovat

8.6.2018 | Tereza Hýblová

Spolek Za jeden provaz je neziskovka z České Třebové, která propojuje různé sociální skupiny. Členové spolku zprostředkovávají interakci studentů gymnázia i širší veřejnosti s mentálně i tělesně postiženými, se seniory a s dětmi ze sociálně slabších rodin. Zapojit se do jejich aktivit může kdokoliv z veřejnosti. Na naše otázky odpovídá Anna Borková, předsedkyně zapsaného spolku.

Jaká je historie vzniku spolku Za jeden provaz?

Prvopočátek byl u paní profesorky Ivany Pecháčkové, která pravidelně se svými studenty docházela a dochází do Týdenního stacionáře. Iniciativy se pak ujaly čerstvé absolventky gymnázia Zuzana Kupková a Kateřina Smrčková. Během roku 2008 započaly dobročinné aktivity pod záštitou tehdejšího občanského sdružení Za jeden provaz, nynějšího zapsaného spolku. 

Jaké jsou vaše hlavní aktivity?

Snažíme se navázat spolupráci mezi studenty českotřebovského gymnázia a sociálně znevýhodněnými skupinami obyvatel. Pravidelně spolupracujeme s Domovem pro seniory, s Týdenním stacionářem a s Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Naděje. V dané organizaci naplánujeme program, oslovujeme studenty gymnázia a snažíme se je přesvědčit o hodnotě a smyslu dobrovolnictví, aby se zbavili předsudků a možná i strachu. Samozřejmě chceme obohatit život klientů všech tří organizací.

Pořádáte benefiční plesy, jaký byl ten poslední?

Podzimní benefiční ples je akce, na kterou můžeme být, doufám, právem pyšní. Máme za sebou 9 úspěšných ročníků, letos nás tedy čeká 10. výroční ročník. V roce 2017 jsme ples věnovali Týdennímu stacionáři. Z výtěžku, který činil více než 40 tisíc korun, jsme zakoupili rehabilitační pomůcky, zahradní nábytek a gril.

Víte už, jaký bude ten příští?

Víme, že to bude naše největší letošní akce. Chceme, aby byl ples vydařený a pochopitelně něčím výjimečný. O tom, komu věnujeme výtěžek plesu, zatím rozhodnuto není. Vzhledem k tomu, že to bude 10. ročník, opravdu pečlivě zvažujeme několik možností.

Jaké máte naplánované aktivity na tento rok?

Letošní aktivity se nesou v duchu "oslav" 10. výročí činnosti. Celý jarní program jsme nazvali jako "Jarní dávka pomoci" V březnu jsme v Domově pro seniory pořádali kulturní program pro mobilní seniory, druhý den jsme navštívili seniory na pokojích. V dubnu jsme pořádali pálení čarodejnic v Naději v Borku a v květnu jsme oslavili Den dětí v Týdenním stacionáři. Navázali jsme spolupráci s partnerským městem Agrate Brianza a jejich dobrovolníky. V červenci se zapojíme do 21. ročníku Streetball Cupu, kde si vezmeme na starosti charitativní rozměr akce. Podzim bude patřit 4. ročníku Benefičního notování (6.10.) a 10. ročníku Podzimního benefičního plesu Za jeden provaz (3.11.). V závěru roku chceme uspořádat výstavu, kde bychom mohli širokou veřejnost seznámit s naší činností. Tímto bychom celý rok 2018 rádi uzavřeli.  

Jak se mohou občané zapojit do vaší činnosti?

Nehledě na to, že se zaměřujeme především na studenty, rádi uvítáme kohokoli z řad veřejnosti. O akcích vždy pravidelně informujeme v místních médiích, pomocí našeho webu i facebookové stránky. Jsme otevřeni všem, kteří chtějí pomáhat. 

7. Je možnost nějak přispět na Vaši činnost?

Občané České Třebové, místní podnikatelé, živnostníci nám výrazně pomáhají především v souvislosti s Podzimním benefičním plesem. Touto cestou bych jim ráda poděkovala. Pomohou nám věcné dary do tomboly. Na plese si opravdu dáváme záležet, takže pokud by se někdo chtěl podílet na přípravě, ať nás neváhá kontaktovat. 

Na úplný závěr bych ráda dodala, že to, jak spolek nyní funguje, je díky obrovské práci dvou předchozích předsedkyň, a to díky Zuzaně Kupkové a Magdě Frišové. Já jsem na počátku letošního roku nastoupila do rozjetého vlaku a bez nich by samozřejmě spolek nebyl tam, kde právě teď je. Musím poděkovat i všem členům, kteří věnují volný čas právě aktivitám spolku Za jeden provaz, samotná akce už je pak třešničkou na dortu. Za každou akcí je spousta hodin práce. Pevně věřím, že naše práce má smysl a že čas, který věnujeme znevýhodněným lidem, byl smysluplně stráven. Velkou a vlastně jedinou odměnou nám je prosté slovo děkuji, úsměv na tváři či zpětná vazba od studentů, kteří díky naší akci měli možnost se seznámit se znevýhodněnými skupinami obyvatel našeho města. 

Více informací na: zajedenprovaz.cz/

Foto: Zuzana Kupoková, Veronika Kovářová

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí: