Pardubické
Zelenenoviny.cz

Zastupitelé Pardubic rozhodnou o revitalizaci „Maťáku“

14.2.2018 | Pardubice

Matiční jezeroMatiční jezero v Bubeníkových sadech by se mohlo poprvé od svého vzniku dočkat odbahnění a zpevnění břehů. Veškeré úpravy spojené s jeho revitalizací navíc budou probíhat tak, aby nenarušily místní biotop a neohrozily život zdejších živočichů.

Pokud zastupitelé záměr revitalizace Matičního jezera a její finanční krytí schválí, zažádají Pardubice o dotaci, která by mohla pokrýt 17 milionů korun, celkové náklady revitalizace pak dosahují výše 21 milionů korun včetně DPH.

Důvod odbahnění je zřejmý – předejít úplnému zazemnění jezera, tedy jeho „zmizení“. „Jezero vznikalo v letech 1910 až 1912. Od té doby nikdy odbahněno nebylo, proto je znatelně zanesené bahnitým sedimentem a dochází zde k sukcesi, neboli zazemnění jezera, které může zapříčinit jeho zánik,“ podotýká starosta MO I Pardubice Jaroslav Menšík s tím, že odbahnění je navíc součástí projektu Náhrdelník Chrudimky.

Vzhledem k tomu, že do jezera průběžně prosakuje voda z Chrudimky, jeho úplné vypuštění je nemožné a sediment proto bude muset být odstraněn takzvanou „mokrou cestou“. Zhruba metrová vrstva bahna bude ze dna jezera odtěžena pomocí plovoucího sacího bagru, z přibližně 14 000 metrů krychlových tak bude odtstraněno zhruba 5 500 metrů krychlových bahnitého sedimentu. „Bahno bude následně uloženo do textilních odvodňovacích vaků, které propustí vodu ven, ale už ji nenasáknou zpět. Vaky budou rozmístěny kolem břehů a vytvoří v rámci regenerace podklad pro úpravu trávníků. Možnost využít tuto techniku a odbahnit jezero za pomoci vaků je pro nás velkou výhodou, jelikož sediment se nemusí nikam odvážet, může zůstat u jezera a posloužit k zpevnění břehů,“ dodává náměstkyně primátora Helena Dvořáčková zodpovědná za investice a územní plánování města.

Projekt je rozdělen na dvě etapy, tak aby se nezasáhlo do biotopu a nedošlo k ohrožení živočichů, kteří zde žijí, včetně ohrožených druhů skokana skřehotavého a bílého. „Vzhledem ke způsobu jejich života je pak možné provádět těžení sedimentu pouze ve dvou termínech, a to od března do dubna a od srpna do listopadu. Každoročně se na hladině jezera objevuje i celá řada květů leknínu bělostného či bílého, v obou případech se jedná o silně ohrožené druhy. Místa, kde se vyskytují lekníny, tak budou těžby ušetřena,“ upřesňuje starosta Menšík.

Finální podobu projektu již schválili jak zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny, tak zástupci státního fondu životního prostředí se slovy, že po technické stránce je projekt vyhovující a po dotační stránce podpořitelný. Pokud tedy zastupitelstvo tento investiční záměr na svém únorovém jednání schválí a v březnu následně schválí také jeho finanční krytí, město bude moci znovu zažádat o přidělení dotace, o kterou se ucházelo již v roce 2008, ovšem neúspěšně. V dubnu by pak mělo být vyhlášeno zadávací řízení na zhotovitele prací.

Na základě rozhodnutí o přidělení dotace, která by měla dosáhnout výše 17 milionů korun, je termín realizace možný nejdříve v říjnu letošního roku.

zdroj: www.pardubice.eu

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Co se dělá pro životní prostředí: