Pardubické
Zelenenoviny.cz

Chrudim startuje se svozem bioodpadu zdarma

27.4.2021 | Chrudimský zpravodaj

Město Chrudim zavádí dlouho avizovaný svoz bioodpadů. Vyvážení odpadu včetně přidělení popelnice bude pro občany zdarma. Za účelem snížení množství odpadů ukládaných na skládku, a tím i udržení stávající výše poplatků za odpady, zavádí město Chrudim pilotní program. Pod názvem Svoz bioodpadu od rodinných domů se spustil počátkem dubna tohoto roku. Zkušební projekt je zaměřen na vybrané lokality primárně rodinných domů v Chrudimi. V průběhu jarních a letních měsíců se tudíž bude celý proces svozů testovat, dalším krokem bude vyhodnocení zkušeností z této fáze projektu, po kterém se nyní předběžně předpokládá s pokračováním svozů bioodpadů od rodinných domů i v dalších částech města.


Tříděn bude biologicky rozložitelný odpad z domácností a ze zahrádek u rodinných domů ve vybraných ulicích. Hnědé biopopelnice budou přidělovány zdarma, za následný svoz bioodpadu nebudou občané platit nic navíc. K přidělení bude 1500 ks biopopelnic,do vyčerpání zásob bude na výběr z popelnic o objemu 240 l nebo 120 l. 


Při převzetí nádoby na bioodpad bude na místě s občanem sepsána jednoduchá smlouva o výpůjčce nádoby na dobu určitou, po uplynutí pětileté doby udržitelnosti projektu přejdou nádoby do vlastnictví občana. Nádoba musí být umístěna na pozemku u příslušného rodinného domu, řádně používána ke třídění bioodpadů a musí s ní být přiměřeně zacházeno. 

 

Jak a co třídit

Do nádob budou tříděny biologicky rozložitelné komunální odpady rostlinného původu, jako jsou slupky ze zeleniny a ovoce, tráva, listí, plevel, spadané ovoce, skořápky vajec a ořechů, sedliny kávy a čaje včetně sáčků, pokojové rostliny (bez drátů, stuh a nádob), hlína z květináčů a drobné tenké větve, naštěpkované nebo nastříhané či nalámané na malé kousky o velikosti max. do 20 cm.
Do nádob rozhodně nepatří a je zakázáno odkládat kuchyňské organické zbytky, jako je maso a kosti, zbytky jídel, omáčky, tekuté zbytky potravin a nápojů, dále sáčky z vysavače, odpad z popelníků, textil, kůži, vlnu, dřevo, objemné větve, pleny a obvazy, uhynulá zvířata a zvířecí exkrementy, zbytky olejů a tuků. Odpady do nádob rozhodně nevhazujte v sáčcích a obalech. Objemné větve se doporučují občanům předat pokud možno naštěpkované do sběrného dvora města Chrudim v ulici Obce Ležáků.

 

Výše poplatku za svoz SKO zůstane prozatím zachována, za oddělený svoz bioodpadů se nebude účtovat žádný poplatek, služba je zdarma. Četnost svozu netříděného směsného komunálního odpadu zůstane prozatím zachována 1× týdně. Účinnost zavedení svozu bioodpadů a jeho dopady na stav odpadového hospodářství města budou průběžně vyhodnocovány.

 

Seznam ulic zařazených do pilotního projektu, rozpisy plánu distribuce nádob, rozpis svozových tras a další informace jako seznam tříděných biologicky rozložitelných odpadů, vzor smlouvy o výpůjčce atd. jsou k dispozici na webu města chrudim.eu/bioodpad, webu Technických služeb Chrudim 2000 spol. s r. o. www.tschrudim.cz, sociálních sítích a dalších dostupných informačních kanálech města. Projekt Shromažďování bioodpadů v Chrudimi je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Chrudimský zpravodaj

Foto: pixabay

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Co se dělá pro životní prostředí: