Pardubické
Zelenenoviny.cz

Mateřská škola Holubova v Holicích buduje Africkou přírodní zahradu

19.10.2021 | Holické listy

Mateřská škola v Holicích u Pardubic vybudovala v letošním roce systém zavlažování dešťovou vodou a počala práce na rekonstrukci zahrady. Školní zahrada se tak pomalu proměňuje.


Holice jsou rodištěm známého cestovatele Emila Holuba, leží přibližně 14 km východně od krajského města Pardubice. Mateřská škola Holubova Holice vytvořila v loňském roce projekt revitalizace zahrady, která bude naplňovat požadavky prožitkového učení. Zahrada bude vytvářet u dětí povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí. Žádost "Africká přírodní zahrada MŠ Holubova Holice" byla podána na Státním fondu životního prostředí ČR, který následně dotaci přidělil. 

 

Na zahradě mateřské školy byl v letních měsících vybudován systém zavlažování dešťovou vodou a začaly práce na projektu rekonstrukce školní zahrady. Africká přírodní zahrada, jak se projekt jmenuje, využívá odkaz Dr. Emila Holuba a navazuje na školní vzdělávací program s Emilem Holubem do světa a přírody. Celý projekt je cestou do Afriky, kdy jednotlivé prvky kopírují cestu Emila Holuba. Děti budou mít možnost srovnání s exponáty a fotodokumentací v Památníku Dr.Emila Holuba, který se nachází naproti škole.

 

Po dokončení koncem tohoto roku se děti mohou těšit například na africkou cestu po které dojdou k říčnímu molu a cestou navštíví vrbovou stavbu – Šošong. Domorodá vesnice Mašukulumbů poskytne dětem úkryt v chýši a v případě únavy a horka je osvěží mlhoviště. Nebude to pouze procházka po stopách Emila Holuba, ale děti si budou moci samy vypěstovat plodiny, na badatelském stole si vyzkouší různé pokusy. Při zpracování plodin budou přizváni i rodiče, bude uspořádána zahradní party s doprovodným programem a s využitím dalších prvků. Pobyt na zahradě dále zpříjemní africké rytmy, které se ponesou z hudební zdi. Místní želvy pardálí budou děti pozorovat v novém venkovním želváriu. Projekt umožní dětem prožití, poznání, upevnění znalostí o Africe, společné prožití s rodiči, přesun naplňování činností předškolního vzdělávání na půdu školní zahrady.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Holické listy

Foto: Mateřská škola Holubova

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Co se dělá pro životní prostředí:

Reklama: