Pardubické
Zelenenoviny.cz

Ústí nad Orlicí nabízí občanům opět dotace na ochranu a zlepšení životního prostředí ve městě

19.1.2024 | Ústí nad Orlicí

Město Ústí nad Orlicí připravilo a vyhlásilo pro své občany dotační titul „Podpora životního prostředí na území města Ústí nad Orlicí v roce 2024“ se čtyřmi oblastmi podpory. Dotační program město vypisuje od roku 2021.


Dotační program města Ústí nad Orlicí na ochranu a zlepšování životního prostředí běží i v letošním roce. Od 1. ledna 2024 mohou občané opět zažádat o dotaci na:

 

1. Pořízení a instalace čistírny odpadních vod na území města Ústí nad Orlicí.

2. Na instalaci podzemních nádrží na zadržování dešťových vod na území města Ústí nad Orlicí.

3. Podpora instalace zelených rostlinami porostlých fasád na území města Ústí nad Orlicí.

4. Podpora instalace zelených rostlinami porostlých střech na území města Ústí nad Orlicí.

 

Smyslem programu je podpořit vlastníky nemovitostí v pořízení nejlepších dostupných technologií k zneškodňování odpadních vod v souladu se zákonem o vodách č. 254/2001 Sb. a podpořit vlastníky těchto nemovitostí v environmentálním řešení zlepšujícím mikroklimatické podmínky urbanizovaného prostředí.

 V roce 2024 bude na ekodotace v rozpočtu města alokováno 200 tisíc korun. 

 

Přihlášku na předepsaném formuláři mohou podat fyzické i právnické osoby dvoukolově:
 
1. kolo: příjem přihlášek od 1. 1. 2024 do 28. 2. 2024
2. kolo: příjem přihlášek od 1. 6. 2024 do 31. 7. 2024

 

Formulář, podrobné informace a pravidla dotačního programu najdou zájemci na webových stránkách města v sekci Dotace.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Město Ústí nad Orlicí

Ilustrační foto: freepik

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Co se dělá pro životní prostředí: