Pardubické
Zelenenoviny.cz

Ústí nad Orlicí otevřelo nový dům dětí a mládeže

29.9.2021 | Ústí nad Orlicí

Stavba nového Domu dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí prospěje nejen dětem s jejich volnočasovými aktivitami, ale také veřejnému prostranství v okolí. Z území bývalého textilního závodu se totiž stává funkční nová čtvrť. 

 


Ústí nad Orlicí otevřelo v polovině září novostavbu Domu dětí a mládeže Duha. Postavena byla na místě, na němž před zbouráním stály výrobní haly zkrachovalého textilního závodu Perla 01. Dům dětí a mládeže je úspěšně fungující organizace zřizovaná městem, zajišťuje volnočasové aktivity pro více než tisícovku dětí a stovku dospělých. Dříve sídlila v pronajatých a nevyhovujících prostorách, nyní bude mít k dispozici vlastní dvoupodlažní objekt, v němž se vedle výukových a zájmových učeben nachází i tělocvična, vnitřní a venkovní horolezecká stěna, taneční sál, keramická dílna, nahrávací studio nebo relaxační střešní terasa.

 

Střecha objektu přitahuje pozornost už svým neobvyklým vzhledem, který vytváří stínící plachta nad relaxační zónou. Bude sloužit jako relaxační plocha a část střechy bude zelená. Její využívání ukáže čas. Za hezkého počasí by se sem mohly přesunout aktivity některých kroužků, před sluncem budou chráněné stínící plachtou. Ze střešní terasy nového DDM je zajímavý výhled po celém okolí.

 

Ústí se zapojuje do Sculpture Line

Kolem nového objektu byly vysazeny stromy, vytvořeny travnaté plochy, prostor byl doplněn o městský mobiliář. „Veřejné prostranství obohatí dvě barevné plastiky otevřených dlaní, které svým motivem evokují tvořivost a zároveň vybízejí k posezení. Instalací těchto soch se město stává součástí mezinárodního sochařského festivalu Sculpture Line,“ uvedl starosta města Petr Hájek a dodal: „Na podzim letošního roku bude upraven nově vzniklý prostor vedle Úřadu práce. I díky tomu se Dům dětí a mládeže stane novou dominantou Ústí.“

 

Stavba DDM započala slavnostním poklepáním na základní kámen v listopadu roku 2019. Tím, že město získalo na výstavbu DDM dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 30 milionů korun, byl skutečný výdaj z rozpočtu města 55 milionů korun.

 

Celá budova včetně střechy a suterénu je bezbariérová. Myslelo se i na to, aby byl nový objekt šetrný k životnímu prostředí. Dešťová voda ze střechy se zachytává do retenční nádrže a bude zpětně využívána k zalévání veřejné zeleně vysazené v okolí DDM. Objekt má navíc bezúdržbovou extenzivní zelenou střechu.

 

Chystají se další investice

Dokončením stavby DDM pokročila revitalizace území bývalé textilky o další kus kupředu. Tříhektarový areál v centru města se postupně mění na funkční čtvrť. Perla už přilákala první investory, vedle domu dětí se staví nové rehabilitační centrum. Areál byl zasíťován a je komplexně připraven pro další výstavbu. Pardubický kraj má do dvou let začít stavět ateliéry pro střední školu uměleckoprůmyslovou a stát by tu mohl i parkovací dům. Jeho dalším záměrem je proměnit objekty bývalé kotelny a strojovny, které si nechalo ve svém vlastnictví, na galerii současného umění s odkazem na textilní historii města.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Město Ústí nad Orlicí

Foto: Město Ústí nad Orlicí

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Co se dělá pro životní prostředí:

Reklama: