Pardubické
Zelenenoviny.cz

Ústí nad Orlicí rozdalo dotace na dešťovky a zelené střechy, samo jednu vybudovalo

9.9.2021 | Ústí nad Orlicí

Město Ústí nad Orlicí rozdělovalo dotace z nového titulu na budování nádrží pro dešťovou vodu, zelené fasády a zelené střechy. Město nechalo vybudovat zelenou střechu na novém domě dětí, je zde i retenční nádrž pro sběr dešťovky.

 


Ústí nad Orlicí mělo poprvé dotace z nového dotačního titulu na ekologické projekty v oblasti životního prostředí. Občané a právnické osoby mohli žádat příspěvek na instalaci podzemní nádrže, která by zadržovala dešťovou vodu, dále na zelenou fasádu nebo zelenou střechu na katastru města. Přidělená dotace mohla v každém ze třech vypsaných programů činit až padesát tisíc korun. Žádosti již byly vyhodnoceny a radou města schváleny, rozděleno bylo více než sto tisíc korun. Ve třech případech šlo o nádrž na zadržování dešťovky, ve dvou pak o zelenou střechu na novostavbě. V udělování zelených dotací bude město Ústí nad Orlicí pokračovat i v příštím roce.

 

Snahou je bojovat proti dlouhotrvajícímu suchu a jeho negativním dopadům na krajinu. Ústí nad Orlicí šlo samo příkladem a nechalo vybudovat zelenou střechu na novém Domě dětí a mládeže. Dešťová voda ze střechy je zachytávána do retenční nádrže a bude zpětně využívána k zalévání veřejné zeleně vysazené v okolí DDM. Také v parku u kostela jsou nádrže, které slouží k zadržování dešťových vod ze střechy kostela. 

 

Podzemní nádrže na dešťovou vodu šetří zdroje pitné vody a životní prostředí. Zelené střechy a fasády mají řadu funkcí, pomáhají zadržovat srážkovou vodu a regulovat teplotu budovy, výborně izolují.

 

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Město Ústí nad Orlicí

Foto: Město Ústí nad Orlicí

 

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Co se dělá pro životní prostředí: